IL Koulutukset

Neuvotellen sopimukseen

7.3-8.3.2020 klo 10:00 – 15:00 Koulutuksessa perehdytään syvällisemmin työelämän neuvottelutaitoihin, joita voi hyödyntää laajemminkin. Tämän lisäksi syvennytään työehtosopimus- ja työmarkkinajärjestelmiin sekä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tehtäviin. Koulutuksessa tehdään myös neuvotteluharjoitus yhteistoimintamenettelystä. Harjoituksesta on hyötyä monessa muussakin neuvottelutilanteessa. Koska koulutus järjestetään vain kerran vuodessa, ovat kriteerit koulutukseen pääsemiselle suuremmat kuin muihin koulutuksiin. Toivomme, että koulutukseen osallistujat olisivat jo valmistuneita vanhoja aktiiveja tai tällä hetkellä toimessa olevia, joilla on vähintään 150 opintopistettä kasassa. Koulutukseen otetaan mukaan henkilöitä ilmoittautumisjärjestyksessä. Jokainen osallistuja vastaa koulutukseen ilmoittautumisestaan itse. Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia. IL korvaa myös matkasta aiheutuneet kustannukset.